Welkom bij
Onze Engelse Les


PICARO ENGELS

Ideaal voor (vroeg) vreemdetalenonderwijs Engels. Multimediaal en zeer aansprekend materiaal voor jonge kinderen.

Een nieuwe methode Engels voor basisscholen.
Ook voor o.a. iPad en
Chromebook.


De PICARO methode Engels is nu ook voor de Nederlandse scholen beschikbaar.

picaro Met Picaro is een nieuwe flexibele aanpak van het onderwijs Engels mogelijk. De methode bestaat uit een reeks componenten. Er zijn online games, boeken voor de leerling en er is ondersteunend materiaal voor de leerkrachten. Bovendien is er een online volgsysteem waarin de vorderingen en resultaten van de leerlingen worden vastgelegd.

Met behulp van computers of tablets en daarnaast de werkboeken is er een mooie mix van activiteiten mogelijk. De praktijk heeft geleerd dat dit de beste aanpak is. De leerresultaten zijn dan optimaal.

De PICARO benadering past bij de bekende Cambridge examens voor “young learners”. De structuur van de lessen sluit daar op aan en leerlingen worden naar de diverse niveaus van de Cambridge Young Learners Exams gebracht.SCHOLEN GEZOCHT die van groep 1 t/m 8 met Picaro willen werken!
 
picaroPICARO wil de materialen goed laten aansluiten op de situatie in het Nederlandse onderwijs.

De methode zal schoolbreed kunnen worden gebruikt. Daarbij zal in een eerste jaar op een school wel eens even gepuzzeld moeten worden hoe de onderdelen het best op volgorde kunnen worden gezet.

Welke onderdelen moeten vooraan – en welke zijn minder relevant.
En: welke hoeveelheid stof past er nu precies in een jaarprogramma?

Daarover overleggen we in de loop van het jaar een aantal keren met u. We adviseren en blijven u daarbij ondersteunen

Scholen die op zoek zijn naar een nieuwe methode Engels zijn zeer welkom. We overleggen graag met u en sturen een zending proefmaterialen toe.

Wilt u als school meer informatie ontvangen over Picaro, stuur dan even een e-mail aan ons.

Geef even aan welke school het betreft en in welke groepen u aan de slag wilt. Graag ontvangen wij van u ook een mobiel nummer. We kunnen dan vlot met u overleggen over de mogelijkheden.


Stuur uw e-mail naar info@visiria.nl  Wij reageren vlot.

banner